O SPOLEČNOSTI


ENERGON INDUSTRY s.r.o. je stabilní společnost se zaměřením na inženýringové řízení staveb. Inženýring v pojetí ENERGON INDUSTRY s.r.o. to je rozsáhlý soubor rozmanitých činností, které musíme plánovaně naplnit, aby byl obchodní případ řádně proveden. Inženýring zahrnuje činnosti od samého počátku obchodního případu až po jeho završení.

Hlavními činnostmi inženýringu jsou řízení projektu, stanovení rozpočtu a řízení nákladů, projektování, výpočty a analýzy, plánování, zajištění subdodávek či dodávek vyšších celků, řízení a koordinace dodavatelů, řízení montáže, zkoušek a uvádění dodaných celků do provozu, školení personálu i podpora zákazníka v záruční době.

Proč právě my

Snažíme se pokaždé nalézt kvalitní řešení individuálních potřeb zákazníka, za využití osvědčených dodavatelů, které je pro zákazníka cenově dostupné. U nás naleznete profesionální a inovativní přístup.

Kdo využije naše služby

ENERGON INDUSTRY s.r.o. nabízí komplexní řešení v oblasti technologických dodávek, služeb, investic, oprav, výstavby jak v těžebním tak energetickém průmyslu, průmyslu strojírenském či zpracovatelském. ENERGON INDUSTRY s.r.o. se v neposlední řadě věnuje stavebnímu průmyslu včetně výstavby objektů občanské vybavenosti.

REFERENCE


Těžební průmysl - Doly Bílina

 • Reko PD 170 – dodávka elektro části
  Investor: PRODECO, a.s., termín realizace: 03/2016-12/2016
 • Výstavba přesuvných trafostanic TS 28, 31 a TS 41, 42 pro skrývku
  Investor: Severočeské doly, a.s., termín realizace 05/2020-12/2020
 • GO a modernizace zakladače ZP5500.5/Z79 a ZP6600.10/Z85 - ELEKTRO část na klíč
  Investor: PRODECO, a.s., termín realizace: 06/2020-12/2021
Doly bílina, zakladač Doly bílina, zakladač Doly bílina, zakladač

Těžební průmysl – Doly Nástup-Tušimice

 • PD 222 – modernizace elektro části
  Investor: PRODECO, a.s., termín realizace: 05/2016-10/2016
 • Kompletní elektroinstalace reverzního pásového dopravníku P11
  Investor: Severočeské doly, a.s., termín realizace: 03/2023-06/2023
 • Výstavba distribuční trafostanice DT1 pro HMGS
  Investor: Severočeské doly, a.s., termín realizace 01/2023-10/2023
 • Oprava opláštění budovy a zděné podezdívky na Sdružené hale dodavatelů
  Investor: Severočeské doly, a.s., termín realizace: 08/2023-10/2023
Doly Nástup-Tušimice, dopravník Doly Nástup-Tušimice, dopravník

Elektrárny a těžební průmysl

 • Zvýšení výkonu na trafostanici TR3 o nový transformátor 35/6 kV
  Investor: Úpravna uhlí Ledvice, termín realizace: 11/2019-08/2020
 • Rekonstrukce obvodového pláště provozní budovy SO 630/01 – JE Temelín
  Investor: ČEZ, a.s., termín realizace: 07/2020-09/2021
 • B937 – Rekonstrukce vnějšího pláště budovy AB, SO 631/01 – JE Temelín
  Investor: ČEZ, a.s., termín realizace: 02/2021-12/2022
 • H511 - Modernizace EPS v objektech mimo areál ETE – JE Temelín
  Investor: ČEZ, a.s., termín realizace: 01/2023 - dosud
Fasáda JTE Fasáda JTE Fasáda JTE

Výstavba, rekonstrukce a servis elektrických sítí

Realizace se sesterskou společností ENERGON Grid

 • LT-Úštěk,ppč.848,přípojka kNN
  Investor: ČEZ Distribuce, a.s., termín realizace: 05/2022-04/2023
 • Horažďovice,KT,Pod Vodojemem – optika
  Investor: ČEZ Distribuce, a.s., termín realizace: 08/2019-07/2021
 • Přeložka řídícího vedení pro skrývku S1 DNT-realizace
  Investor: Severočeské doly, a.s., termín realizace: 11/2017-05/2018
Ilustrační obrázek - Vedení Ilustrační obrázek - Vedení Ilustrační obrázek - Vedení

Projektové dokumentace

 • Horažďovice,KT,Pod Vodojemem – optika
  Investor: ČEZ Distribuce, a.s., termín realizace: 08/2019-07/2021
 • Zvýšení spolehlivosti a efektivity provozování elektrické distribuční sítě - 2. etapa
  Investor: BorsodChem MCHZ, termín realizace: 12/2021-08/2022
 • Projektová dokumentace Chempark Litvínov
  Investor: UNIPETROL, termín realizace: 12/2022-05/2023
 • Projektové práce VN, VVN 110 kV MB
  Investor: ŠKODA AUTO a.s., termín realizace: 06/2023 - dosud

CERTIFIKÁTY


KONTAKTY


Radek Vystyd

Jednatel
775618161
vystyd@energon.cz

Mgr. Jan Kacíř

Jednatel
724958534
kacir@energon.cz